Επικοινωνία - Communication


Τηλέφωνα επικοινωνίας - communication Telephone

22410 56389 

6945074869

25 χιλ Ρόδου-Λίνδου (500 μέτρα μετά την γέφυρα κολυμπίων με κατεύθυνση προς Ρόδο)